Το δικό μου Σχολείο

ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καλαμάτας: Αυτές είναι οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2020-21

Οι ειδικότητες  που θα λειτουργήσουν  στο ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι οι εξής:

 

  1. Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών (α’εξ.)
  2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα -Web designer-Developer/Video Games) (α’εξ.)
  3. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (CHEF) (α’εξ.)
  4. θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (α’εξ.)
  5. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (γ’ εξ.)
  6. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (γ’εξ.)
  7. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (γ’ εξ.)
  8. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων (γ’ εξ.)

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση Ηλεκτρονικά  στη δ/νση http://www.oaed.gr/spoudastes έως 20-09-2020 .

 

∆ικαίωµα εγγραφής στο Α’ εξάµηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

∆ικαίωµα εγγραφής στο Γ’ εξάµηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας σύµφωνα µε τις υπ΄αριθµ. K1/149167/2015 και Κ1/47016/2016 εγκυκλίους της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Πληροφορίες:

Κάθε Πέμπτη 08:30-13:30 στο ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:  Εθν. Οδός Καλαµάτας – Αθήνας, Ασπρόχωµα, τηλ. 2721099624

και στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού στο portal του Ο.Α.Ε.Δ. στην ηλεκτρονική δ/νση www.oaed.gr στις σημαντικές ανακοινώσεις, καθώς και στη δ/νση http://www.oaed.gr/spoudastes

ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καλαμάτας: Αυτές είναι οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2020-21
To Top