ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Hμέρα γνωριμίας” του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου στη χώρα μας, σήμερα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ρεξ πραγματοποιήθηκε η ημέρα γνωριμίας με θέμα “Γνωρίστε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις και τη φοιτητική ζωή στην Κύπρο”, από ειδική αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου που παρουσίασε τα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ήδη “τρέχουν” νέα προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις , ενώ υπάρχουν ελληνόφωνα τμήματα και προγράμματα εξ’ αποστάσεως φοίτησης.

INFO
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ιδρύθηκε το 2007 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2010. Είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Πάφο. Βρίσκεται στο τέλος της Λεωφόρου Δανάης στην τουριστική περιοχή της Πάφου ελάχιστα μέτρα από την όμορφη παραλιακή ζώνη . Ως ένα νέο πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να έχουν τον παραγωγικό χρόνο που θα τους εξοπλίσει για επιτυχή σταδιοδρομία και εκπλήρωση των στόχων τους που έχουν θέσει στη ζωή τους.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου σας εδώ, σε ένα μεταπτυχιακό είτε σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να παρακολουθείτε διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα και να λειτουργήσετε είτε ατομικά είτε ομαδικά, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις εργασίες που θα σας ανατεθούν. Το Πανεπιστήμιο δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της πνευματικής αυτονομίας των φοιτητών και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα συμβουλευτικό σύστημα προκειμένου να τους βοηθήσει να επιτύχουν τα παραπάνω.

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα 13 εβδομάδων διδασκαλίας το κάθε ένα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, υπάρχει μια περίοδος αξιολόγησης στην οποία οι μαθητές παρακάθονται σε γραπτές εξετάσεις. Μερικά μαθήματα έχουν πρόσθετες απαιτήσεις το καλοκαίρι.

To Top