Χορός

Φάρις: Ζητείται συνεργάτης για τον σχεδιασμό του 24ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Απευθείας ανάθεση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών ύψους 20.000 ευρώ

ΕΩΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ειδικό συνεργάτη-σύμβουλο ενδιαφέρεται να προσλάβει η “Φάρις” για να αναλάβει τον σχεδιασμό των καλλιτεχνικών δράσεων για το επόμενο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος θα γίνει απευθείας ανάθεση και το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά.
Στην πρόσκληση αναφέρονται αναλυτικά τατυπικά προσόντα που πρέπει να πληροί ο/η ενδιαφερόμενος/η, ενώ καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές και τα δικαιολογητικά είναι η Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00.
Να σημειωθεί ότι θα υπάρξει και προσωπική συνέντευξη απο επιτροπή αξιολόγησης που θα συστήσει το Δ.Σ. της “Φάρις”.

Το κόστος της συγκεκριμένης ανάθεσης έχει υπολογιστεί σε 20.000 ευρώ που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της “Φάρις”. Ωστόσο στην πρόσκληση δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο ειδικός συνεργάτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της “Φάρις” αναφέρει:
“Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ενδιαφέρεται για την εξεύρεση συνεργάτη για το έργο «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικών Δράσεων του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας», ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ, ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα, αναγνωρισμένα φυσικά πρόσωπα που να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου”.

Ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορείτε να τη δείτε εδώ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Την περίληψη της πρόσκλησης εκδλήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την δείτε εδώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Φάρις: Ζητείται συνεργάτης για τον σχεδιασμό του 24ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας
To Top