ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φάρις: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για GDPR-Διοικητικών-Λογιστικών-Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

21.824 ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ‘’ΦΑΡΙΣ’’, προσκαλεί οικονομικούς φορείς Διοικητικης Υποστήριξης να της αποστείλουν αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές τους για την Παροχή GDPR (διοικητικών) και λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Ο τρόπος Υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται, στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου, Καλαμάτα 24134 και τηλ. 2721360611.

Χρόνος υποβολής των προσφορών από 22/02/2019 έως 26/02/2019 από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. με καταληκτική ημερομηνία 26/02/2019 και ώρα 2:00 μ.μ.. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 27/02/2019 στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ. Κριτήριο Ανάθεσης η χαμηλότερη συνολικά τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ GDPR

Παροχή υπηρεσιών GDPR

Φάρις: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για GDPR-Διοικητικών-Λογιστικών-Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
To Top