Παιδί

Έτσι διαμορφώθηκαν τα Βρεφικά Τμήματα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας!

50 βρέφη εξυπηρετούν τα Βρεφικά Τμήματα Παιδικών Σταθμών του Δήμου

Πλήρως λειτουργικά είναι τα Βρεφικά Τμήματα, τα οποία έχουν ιδρυθεί σε 4 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς στην Καλαμάτα. Βρεφικά Τμήματα λειτουργούν στους Παιδικούς Σταθμούς Α΄, Γ΄, Ε΄ και Ζ΄ της Καλαμάτας, σε εγκαταστάσεις που ήδη υπήρχαν στον Α΄ και στον Ζ΄ και σε καινούργιους χώρους στους Γ΄ και Ε΄ Παιδικούς Σταθμούς.

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, για τη διαμόρφωση των χώρων Βρεφικών Τμημάτων, πραγματοποιήθηκε έργο με τίτλο «Οικοδομικές εργασίες στους Γ΄ και Ε΄ Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας για ίδρυση βρεφικών τμημάτων», προϋπολογισμού 24.800 € με το Φ.Π.Α. και η παρέμβαση συνίστατο στη διαμόρφωση (μετατροπή) των Γ΄ & Ε΄ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, από αμιγώς παιδικούς σε βρεφονηπιακούς, με την κατάργηση ενός εκ των λειτουργούντων παιδικών τμημάτων και τη δημιουργία (ίδρυση) βρεφικών τμημάτων. Το κόστος των εργασιών και εκείνο για τον εξοπλισμό των νέων Βρεφικών Τμημάτων καλύφθηκε από χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της ΕΕΤΑΑ, ύψους 75.000 ευρώ.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 50 οικογένειες βρεφών, πηγάζει από το γεγονός ότι, σύμφωνα με νέο νόμο σχετικά με την υποχρεωτική διετή φοίτηση των νηπίων σε Νηπιαγωγεία, μειώθηκε ο αριθμός των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, επομένως ήταν δυνατό να λειτουργήσουν από φέτος και βρεφικά τμήματα σε συγκεκριμένους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Έτσι διαμορφώθηκαν τα Βρεφικά Τμήματα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας!
To Top