ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών ένταξης στη δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Η προθεσμία είναι καταληκτική και η μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.

Παράταση μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2020 παίρνει η προθεσμία για τις αιτήσεις του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε απόφαση τροποποίησης του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης Ι, «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».

Οριστική η παράταση

Σύμφωνα με την απόφαση, η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής δικαιολογητικών για τους δυνητικούς δικαιούχους του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου των 45 ερευνητικών έργων του Β΄ Κύκλου της δράσης. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020.

Η προθεσμία είναι καταληκτική και η μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΣΠΑ: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών ένταξης στη δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
To Top