ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολή Πέτσα στους Δήμους για την καταγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων

Επισυνάπτεται επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, προς τους Δήμους όλης της χώρας, για την καταγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και υποδομών καθώς και της κατάστασης αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ».

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του κ. Πέτσα –προκειμένου να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία από την πλευρά των Δήμων– σε συνέχεια της συνάντησης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, στις 29 Μαρτίου 2022, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την παρούσα επιστολή, ο κ. Πέτσας καλεί τους Δήμους που δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη στην καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων, να το πράξουν, προκειμένου –όπως σημειώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών– να μπορεί να σχεδιαστεί, στοχευμένα και αποτελεσματικά, η προτεραιοποίηση της αναβάθμισης και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, μέσω της ενεργοποίησης των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε. και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υφυπουργείου Αθλητισμού για δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Υποδομών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής, στην καταγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων έχουν προχωρήσει περισσότεροι από 280 Δήμοι της χώρας, ενώ –σε επόμενο χρόνο– στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» θα κληθούν να δηλώσουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις τόσο οι 13 Περιφέρειες, όσο και τα νομικά πρόσωπα Δήμων και Περιφερειών.

 

Ακολουθεί η επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, προς τους Δήμους όλης της χώρας.

                                                                                         Αθήνα, 7 Απριλίου 2022

                                                          Α.Π.  22489

                                    ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

  

Θέμα: «Ψηφιακή πλατφόρμα “ΠΕΛΟΠΑΣ” για την καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας»

Όπως γνωρίζετε, έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε. η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην οποία οι Δήμοι όλης της χώρας δηλώνουν, για πρώτη φορά, όλες τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις και την κατάσταση αυτών. Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://pelopas.govapp.gr/, ενώ οι χρήστες μπορούν να βρουν το εγχειρίδιό της στο wiki του govHUB.

Η καταγραφή αυτή είναι απαραίτητο να γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας, Δήμου και εποπτευόμενου φορέα σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Με την αξιοποίηση των στοιχείων της ψηφιακής αυτής καινοτομίας, τα οποία αφορούν για παράδειγμα την παλαιότητα κάθε αθλητικής εγκατάστασης, τις τυχόν ελλείψεις, τα αθλήματα που φιλοξενεί, κ.λ.π., μπορεί να σχεδιαστεί –στοχευμένα και αποτελεσματικά– η προτεραιοποίηση της αναβάθμισης και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, μέσω της ενεργοποίησης των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, πάντοτε με γνώμονα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλείσθε σε επίπεδο Δήμου να πραγματοποιήσετε την είσοδό σας στην πλατφόρμα και να προχωρήσετε, άμεσα, στην καταχώρηση ή/και επικαιροποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η συνολική καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων ανά την επικράτεια.

Αμέσως μετά –χάρη στην διεύρυνση του «Πέλοπα»– ακολουθούν, προκειμένου να δηλώσουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις, οι 13 Περιφέρειες της χώρας καθώς και τα νομικά πρόσωπα Δήμων και Περιφερειών.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

                                                               Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Στέλιος Πέτσας

                                                                                                                                    

Επιστολή Πέτσα στους Δήμους για την καταγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων
To Top