ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επισκευάζονται οι στάσεις των λεωφορείων στην Καλαμάτα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συντήρηση και η επισκευή στάσεων στην Καλαμάτα από τον ανάδοχο της εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων επί στάσεων των αστικών συγκοινωνιών, τη High Quality Media Εμπορίας και Συμμετοχών ΙΚΕ.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανωτέρω αναδόχου υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, εγκριθείσα από την Οικονομική Επιτροπή σύμβαση, για την επέκταση αντικειμένου προηγούμενης συμβάσεως (υπ' αριθμ. 28312), με την οποία είχε παραχωρηθεί στην εταιρεία αυτή – κατόπιν διαγωνισμού - η εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων επί στάσεων των αστικών συγκοινωνιών.
Με τη νέα σύμβαση παραχωρείται η εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων (σε πλαίσια) επί 12 στάσεων των συγκοινωνιών της Καλαμάτας και τυχόν πλαισίων σε νέες θέσεις που θα προκύψουν, σε περίπτωση μετατόπισης ή δημιουργίας νέων στάσεων.
Η σύμβαση λήγει στις 26 Ιουνίου 2020. Το μίσθωμα ορίζεται σε 86,84 ευρώ για κάθε στάση ανά έτος. Πέραν της παραπάνω αποζημιώσεως, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο Καλαμάτας και τα τέλη διαφημίσεως.

Επισκευάζονται οι στάσεις των λεωφορείων στην Καλαμάτα

Δημοφιλέστερα

To Top