ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Ενημερωτική εκδήλωση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην έρευνα και την καινοτομία

Την ευκαιρία να μάθουν τι είναι τα κουπόνια καινοτομίας και πως μπορούν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας θα έχουν όσοι παρευρεθούν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Η ανοικτή Ενημερωτική Εκδήλωση γίνεται προκειμένου να παρουσιαστούν οι ακόλουθες 2 Δράσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 -2020:

1. «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας
(Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»
2. «Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Η ενημέρωση θα γίνει την Τετάρτη 30.5.2018 και ώρα 19:00 μ.μ, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, πλατεία 23ης Μαρτίου.
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους.

Να επισημάνουμε ότι η δράση “Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 100%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή κινήτρων σε ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, την μεταφορά τεχνολογίας, τη διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής τους σε δράσεις ΕΤΑΚ.

Η δράση, “Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, αφορά την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 50%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, την οργάνωση του χώρου εργασίας και την εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής μέσω της δημιουργίας / αναβάθμισης εργαστηριών ποιοτικού ελέγχου, και καινοτομίας στους τομείς που περιλαμβάνονται στη Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχουν περαιτέρω εξειδικευτεί μέσω της σχετικής διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Και οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Ενημερωτική εκδήλωση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην έρευνα και την καινοτομία
To Top