ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Δήμοι Μεσσηνίας: Προγραμματική σύμβαση 65.000 € για το ελαιόλαδο “ΠΟΠ Καλαμάτα”

Προγραμματική σύμβαση για συνεργασία και χρηματοδότηση προγράμματος του Εργαστηρίου Ελαιολάδου Καλαμάτας του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Μεσσήνης κι ο Δήμος Τριφιλίας δια των εκπροσώπων τους, μαζί με τον υπεύθυνο του προγράμματος Παναγιώτη Κάτσαρη.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και οι έξι Δήμοι της Μεσσηνίας και στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου (ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) και της προστασίας του, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με τα 11 Ινστιτούτα του σε όλη τη χώρα ασκεί εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα σε τομείς όπως φυτική παραγωγή, τρόφιμα, περιβάλλον, κτηνοτροφία και αλιεία.

Το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ελαιολάδου με “μηχανήματα εκατομμυρίων” όπως τόνισε ο Παναγιώτης Κάτσαρης συστάθηκε με σκοπό την ανάδειξη της ποιότητας και της αυθεντικότητας του ελληνικού Ελαιολάδου, ενώ προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας στην καλλιέργεια της ελιάς, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Ο Παναγιώτης Κάτσαρης ανέφερε ότι “το εργαστήριο εκτελεί μεγάλο αριθμό δοκιμών σε δείγματα ελαιολάδου με όλες σχεδόν τις μεθόδους ανάλυσης, όντας το μοναδικό διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ελαιολάδου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους Δήμους της Μεσσηνίας, ο ΕΛΓΟ προτείνει τη διερεύνηση και αξιολόγηση των φυσικοχημικών – ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου της ποικιλίας ελιάς (Κορωνέικη) που ευδοκιμεί στη Μεσσηνία, του σημαντικότερου ελαιοκομικά νομού της χώρας μας, καθώς και του ελαιολάδου (ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) που παράγεται από αυτή. Βασικός σκοπός του έργου είναι τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που θα προκύψουν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των αγροτικών οργανώσεων και των καταναλωτών σχετικά με την υφιστάμενη ποιοτική κατάσταση του ελαιολάδου στη Μεσσηνία και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του μεσσηνιακού ελαιολάδου (ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ως ενός Επώνυμου Εθνικού Προϊόντος, αλλά και για τη διερεύνηση των σημείων της παραγωγικής διαδικασίας που επιδέχονται βελτιστοποίηση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αποτελέσουν σημαντική βάση δεδομένων για τη Μεσσηνία που θα πρωτοπορήσει στο συγκεκριμένο τομέα και υπόβαθρο για βελτίωση – διόρθωση των προδιαγραφών του ΠΟΠ Καλαμάτα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 65.000 ευρώ και έχει χρονικό ορίζοντα διετίας.

Το ποσό αυτό θα επιμεριστεί στους έξι Δήμους της Μεσσηνίας, περίπου στις 7.500 ευρώ ενώ αναζητείται φόρμουλα για τον επιμερισμό και τον τρόπο είσπραξης – απόδοσης του ΦΠΑ. Ο Δήμος Καλαμάτας πήρε ήδη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετοχής με 11.000 ευρώ.
Η σύμπραξη θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στην τοπική αγροτική οικονομία, από τη στιγμή που θα υπάρξει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη μελέτη της σημαντικότερης τοπικής ποικιλίας της Μεσσηνίας (Κορωνέικη), αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των τοπικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αποδίδοντας την προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία στον τοπικό αγροτικό πληθυσμό.

To Top