ΚΟΙΝΩΝΙΑ

EΛ.ΤΑ.: Δεν εξετάζεται η επαναλειτουργία του Πρακτορείου στα Αρφαρά

EKTOΣ ΑΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απαντώντας σε έγγραφο του Δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, από 10 Οκτωβρίου 2017, ο Διευθυντής Δικτύου Λιανικής και Εξυπηρέτησης Πελατών των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Σπύρος Θεοδοσίου, αναφέρει σχετικά με το αίτημα επαναλειτουργίας του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Αρφαρών τα εξής:

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είναι ο φορέας παροχής καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, ενώ λειτουργούν ως Ανώνυμη Εταιρεία, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το ταχυδρομικό δίκτυο με συγκεκριμένα κριτήρια.
Ειδικότερα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία παρακολουθούν πανελλαδικά τις δημογραφικές, κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογούν τα νέα δεδομένα και όπου απαιτείται, επαναπροσδιορίζουν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα ταχυδρομικά καταστήματα, τα ταχυδρομικά πρακτορεία, τους αγροτικούς διανομείς κ.λπ., στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η ταχυδρομική εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών Μεσσηνίας, διενεργείται από αγροτικό διανομέα του Ταχυδρομικού Καταστήματος Θουρίας και καλύπτει τις ταχυδρομικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Στην παρούσα φάση δεν εξετάζεται η επαναλειτουργία του Ταχυδρομικού Πρακτορείου, ωστόσο εάν αλλάξουν τα δεδομένα το θέμα θα επανεξεταστεί σε νέα βάση.
Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ως φορέας παροχής καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρακολουθούν το ταχυδρομικό δίκτυο της περιοχής, όπως άλλωστε γίνεται με όλες τις περιοχές της χώρας και μεριμνούν πάντοτε για την ικανοποίηση των ταχυδρομικών αναγκών της χώρας».

EΛ.ΤΑ.: Δεν εξετάζεται η επαναλειτουργία του Πρακτορείου στα Αρφαρά
To Top