ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτη χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ στον Δήμο Καλαμάτας: 700.000 ευρώ έως το τέλος του έτους

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μία ακόμα σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους Δήμους έρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται στο Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας να πιστωθεί το ποσό των 608.851,76 € στο πλαίσιο «νέας έκτακτης χρηματοδότησης». Η κατανομή γίνεται σε Δήμους της χώρας κατά το ήμισυ αναλογικά σε και κατά το άλλο ήμισυ με βάση τις πραγματικές απώλειες όπως έχουν καταγραφεί στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου από το ΥΠΕΣ, ο Δήμος Καλαμάτας θα λάβει και ένα ποσό άνω των 100.000€ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Έκτακτη χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ στον Δήμο Καλαμάτας: 700.000 ευρώ έως το τέλος του έτους
To Top