ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκπαιδευτικό προσωπικό για τις Σχολές της θα προσλάβει η “Φάρις”

27 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ-ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Έως 25 Αυγούστου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

“Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» έχοντας υπ’ όψη την σχετ. ΚΥΑ , αριθ.πρωτ:. οικ. 19646/14-6-2017, που αφορά την έγκριση προσλήψεων του καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονική διάρκεια έως 8μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή, και την υπ. αριθμ. 107/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό Προσωπικού της «ΦΑΡΙΣ», ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, την πρόσληψη Καλλιτεχνικού (εκπαιδευτικού) προσωπικού για τις τρεις σχολές πολιτισμού της ΦΑΡΙΣ, Δημοτικό Ωδείο, Εικαστικό Εργαστήρι και Δημοτική Σχολή Χορού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και χρονική διάρκεια έως 8μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή.”

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 19 καθηγητές/τριες Μουσικής, 4 Δάσκαλοι Ζωγραφικής-Χαρακτικής, 3 Δασκάλες Χορού και 1 πιανίστας-μουσικός συνοδός

Την ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την δείτε αναλυτικά εδώ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Την περίληψη της παραπάνω ανακοίνωσης μπορείτε να την δείτε εδώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εκπαιδευτικό προσωπικό για τις Σχολές της θα προσλάβει η “Φάρις”
To Top