ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το Σάββατο 10 Μαρτίου και την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, θα πραγματοποιηθεί διημερίδα με θέμα: «Πολλαπλή Νοημοσύνη, Μαθησιακή Λειτουργία και Ολιστική Προσέγγιση», στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, με εισηγητές τους καθηγητές Γ. Τσιναρέλη, Α. Μαυρόπουλο και Γ. Φλουρή.

Η διημερίδα απευθύνεται σε όλους πολίτες, που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες – εγγραφές: k.giannari@bougas-school.gr και em@bougas-school.gr

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ

Ο Γεώργιος Φλουρής είναι Ομ. καθηγητής Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διατελέσει καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και πρόεδρος του ίδιου τμήματος, όπως και διευθυντής του τομέα «Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας».

Πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.),από το Πανεπιστήμιο Florida State University των ΗΠΑ, στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδακτική Μεθοδολογία.

Έχει διδάξει σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ΗΠΑ, καθώς και στα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

  • Florida State University,

  • St. John’s University,

  • Fitchburg State College

  • FloridaAtlanticUniversity τωνΗΠΑ.

Έχει, επίσης, διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και στο Παιδαγωγικό Τμήμα, Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως επισκέπτης καθηγητής.

Είναι συγγραφέας διαφόρων άρθρων, βιβλίων και μελετών στα ελληνικά και αγγλικά που αφορούν τομείς όπως:

  • Tα Αναλυτικά Προγράμματα,

  • Tα Σχολικά Εγχειρίδια,

  • Tης Διδακτικής Μεθοδολογίας,

  • Tης Αυτοαντίληψης των μαθητών,

  • Tης Ευρωπαϊκής Διάστασης της Εκπαίδευσης,

  • Tους Πολλαπλούς Τύπους Νοημοσύνης,

και άλλα συναφή.

Ορισμένα από τα πιο πρόσφατα βιβλία του είναι:

  • Η Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας και η Διαδικασία της Μάθησης (2006),

  • Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση(2012),

  • Μάθηση και Διδασκαλία: Σύγχρονες Απόψεις για τις Διαδικασίες της Μάθησης και τη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας (2006, 2013) (με Μ. Κασσωτάκη),

  • Δια βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών υπό το Πρίσμα της Διαπολιτισμικής Οπτικής: το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά» (2013) (με Λ. Γιώτη, κ.ά.),

  • Παιδαγωγική και Εκπαίδευση (2015, 2016) (με Γ. Πασιά& Δ. Φωτεινό),

  • Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και η εκπαιδευτική της αξιοποίηση: Βασικές θέσεις, έρευνες και εκπαιδευτικές εφαρμογές στην Ελλάδα (υπό έκδοση).

  • Α. Μαυρόπουλος

1) Μεταπτυχιακοί τίτλοι Σπουδών:

 • Διδακτορικό (Ph.D.) στις Επιστήμες της Αγωγής , ( Φιλοσοφική Σχολή / ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Αθηνών ).

 • Μεταπτυχιακό (M.Ed.): « Διδακτική της Χημείας & Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες » (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

2) Συγγραφικό έργο / βιβλία:

α) Για εκπαιδευτικούς:

i) «Σχεδιασμός Μαθήματοςγιααποτελεσματική διδασκαλία & μάθηση» (2013),

ii) «Στοιχεία Διδακτικής Μεθοδολογίας» (2004),

iii) «Διδάσκω Χημεία» (1997) & «Διδακτική Φυσικής» (2006),

β) Για φοιτητές Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου (4),

γ) Για μαθητές Λυκείου (4 του ΟΕΔΒ).

3) Δημοσιεύσεις / εργασίες σε ελληνόγλωσσα & ξενόγλωσσα περιοδικά (κυρίως σε θέματα Διδακτικής & Ιστορίας της Εκπαίδευσης).

4) Διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα:

α) Στη ΣΕΛΜΕ Αθηνών (1986-1992) & στα ΠΕΚ (1993-2012).

β) Στο μεταπτυχιακό «Διδακτική της Βιολογίας», Πανεπιστήμιο Αθηνών (μαθήματα: i) Διδακτική Μεθοδολογία & Αξιολόγηση, ii) Πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας).

γ) Στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

δ) Στο Παιδαγωγικό Εργαστήριο (ΦΠΨ Πανεπιστημίου Αθηνών), κ.ά.

Γιώργος. Σ. Τσιναρέλης

Ο Γιώργος. Σ. Τσιναρέλης, γεννήθηκε στην Κομοτηνή.

Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. Παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης.

 2. Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 3. Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 4. Δημόσια Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 5. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου master στη Σχολική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 6. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εργάστηκε σε όλες τις βαθμίδες της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης, ως μαχόμενος εκπαιδευτικός και ως στέλεχος διεύθυνσης και καθοδήγησης.

 • Δίδαξε στο ΜΔΔΕ Αθηνών.

 • Στο πρόγραμμα εξομοίωσης των δασκάλων.

 • Διδάσκει στα μεταπτυχιακά τμήματα εκπαιδευτικών και σχολικών ψυχολόγων.

 • Παρουσίασε ερευνητικές εργασίες σε συνέδρια, πήρε μέρος σε πολλά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 • Εργάστηκε ως εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα ένταξης και συνεκπαίδευσης.

 • Σήμερα διδάσκει σε μεταπτυχιακά τμήματα του εξωτερικού και του εσωτερικού ως Visiting Professor τα γνωστικά αντικείμενα:

α. Της Προσαρμοσμένης Εκπαίδευσης,

β. Των Σχολικών Δυσκολιών

γ. Της Ψυχοπαθολογίας.

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 1. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

 2. Μέλος Ψυχολογικών Εταιριών.

 3. Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ειδικής Εκπαίδευσης

 4. Μέλος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας

Έχει γράψει σειρά άρθρων και βιβλίων.

Εκπ.Μπουγά: Διημερίδα για την πολλαπλή νοημοσύνη
To Top