ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας: Έρχεται και δεύτερος Αντεισαγγελέας Εφετών

Αυξάνονται με Προεδρικό Διάταγμα από μια σε δυο οι θέσεις Αντεισαγγελέων Εφετών στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα το ΠΔ 72/2022 Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας, αναφέρει:

Τεύχος A’ 197/19.10.2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72: Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών, οι οποίες συνεστήθησαν με το άρθρο 145 του ν. 4938/2022, κατανέμονται στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας, ως εξής:
1. Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).

2. Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
3. Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
4. Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας: Έρχεται και δεύτερος Αντεισαγγελέας Εφετών
To Top