ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο 13 θέσεις μόνιμου προσωπικού στη ΔΕΥΑΚ

Παρελήφθη η εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορά σε 13 θέσεις μονίμου προσωπικού στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ., όσον αφορά στις εξής ειδικότητες:

α. 1 θέση Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ
β. 1 θέση Χημικού Μηχανικού ΠΕ
γ. 1 θέση Γραμματέων ΔΕ
δ. 3 θέσεις Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ
ε. 1 θέση Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ΔΕ
στ. 1 θέση Συντηρητών ΔΕ
ζ. 1 θέση Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ
η. 1 θέση Ηλεκτροσυγκολλητών ΔΕ
θ. 3 θέσεις Εργατών ΥΕ

Επίσης στην ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας επισημαίνεται τα έργα καθαρισμού και συντήρησης που έγιναν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Καλαμάτας.

Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κατά την εβδομάδα από 27 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2017, κατασκεύασαν φρεάτια για όμβρια ύδατα στην Τοπική Κοινότητα Ανεμομύλου και επισκεύασαν φρεάτια στις οδούς Αριστομένους και Εμπειρίκου.

Πραγματοποιήθηκαν διάφορες αποκαταστάσεις μικροδιαρροών, κατασκευή σχάρας υδροσυλλογής στο Νέδοντα (περιοχή Εθνικής Οδού προς Σπάρτη) , έλεγχος και συντήρηση δικτύων παροχέτευσης των ομβρίων στο ΒΙΟΠΑ, απόφραξη φρεατίων στον Αντικάλαμο, ενώ πραγματοποιούνται έργα στην Βέργα και στην οδό Αντικυθήρων της Καλαμάτας.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την απομάκρυνση μεταλλικών άχρηστων υλικών, αρχικού προϋπολογισμού 5.000 € και τελικής προσφοράς 20.950 € πλέον Φ.Π.Α.
Ακόμη, προέκυψε ανάδοχος από τη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση πιστοποιητικού ISO 14001 από τη ΔΕΥΑΚ και άμεσα ξεκινά το έργο.

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο 13 θέσεις μόνιμου προσωπικού στη ΔΕΥΑΚ
To Top