ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του Ηλεκτροφωτισμού, Smart Cities στο Δήμο Μεσσήνης

H 30η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 στις 18:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 28/12/2018

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου :Εργασίες Διαμόρφωσης χώρου Βρεφικού τμήματος στον Δ΄ παιδικό σταθμό

2.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης για την εξασφάλιση υλοποίησης της Σύμβασης (εφεξής ΣΠΥ): «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Μεσσήνης»

3.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών «ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης»
ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

4.Έγκριση του Σχεδίου Τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018.

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

5.Έγκριση Πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.Παραχώρηση χώρων

7.Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών

Εγκρίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του Ηλεκτροφωτισμού, Smart Cities στο Δήμο Μεσσήνης
To Top