ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιαλτικές προβλέψεις της Κομισιόν: Ύφεση 9,7% το 2020 για την Ελλάδα-19,9 % η ανεργία

Στο -9,7% “βλέπει” την ύφεση για το 2020 η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία στις εαρινές προβλέψεις της ενώ τοποθετεί την ανάπτυξη του 2021 στο +7,9%. Προβλέπει ακόμη αύξηση του δημοσίου χρέους στο 196,4% το 2020 και μείωσή του στο 182,6% το 2021, αλλά και ανεργία 19,9% το 2020 και 16,8% το 2021.

Όπως αναφέρεται στις εαρινές προβλέψεις η ελληνική οικονομία αναμένεται να πληγεί σοβαρά από την πανδημία του κορονοϊού και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσής της το 2020.

“Ο αντίκτυπος της κρίσης αναμένεται να είναι μεγάλος λόγω της σημασίας του τομέα φιλοξενίας στην Ελλάδα και του υψηλού μεριδίου πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες”, προειδοποιεί η Κομισιόν.

“Παρά την ταχεία πολιτική απάντηση, η ισχυρή συρρίκνωση της παραγωγής αναμένεται να επηρεάσει την απασχόληση. Ωστόσο, η κρίση αναμένεται να ακολουθηθεί από ανάκαμψη το 2021. Η ύφεση και το κόστος των δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης θα οδηγήσουν σε ένα σημαντικό έλλειμμα το 2020.”

Κατά την Κομισιόν ενώ οι κύριες επιπτώσεις του lockdown αναμένεται να συγκεντρωθούν το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο μεγάλος τουριστικός τομέας της Ελλάδας ενδέχεται να επηρεαστεί και το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι περιορισμοί στα ταξίδια αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ και η ξένη ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό μπορεί να παραμείνει συγκρατημένη.

“Δεδομένου ότι πάνω από το 70% των εισπράξεων από τον τουρισμό συγκεντρώνονται τους κύριους καλοκαιρινούς μήνες, τα εμπόδια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα είχαν μεγάλο αντίκτυπο στις συνολικές εξαγωγές υπηρεσιών το 2020”

 

“Εν μέσω περιορισμένων ευκαιριών κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του κλειδώματος και του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να παρουσιάσει ισχυρή πτώση το 2020. Τα φορολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν κατά την περίοδο του lockdown για την προστασία της οικονομίας αναμένεται να μειώσουν σε κάποιο βαθμό τις καταναλωτικές δαπάνες και να ανοίξουν το δρόμο για μια ταχύτερη ανάκαμψη, το 2021. Οι επενδύσεις αναμένεται να επηρεαστούν έντονα από την αυξημένη αβεβαιότητα και τον χαμηλότερο κύκλο εργασιών το 2020, αλλά η υποστήριξη ρευστότητας που παρέχεται από την ελληνική κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει τις εταιρείες να γεφυρώσουν την περίοδο κλειδώματος και να επιταχύνουν την ανάκαμψη .”

Εφιαλτικές προβλέψεις της Κομισιόν: Ύφεση 9,7% το 2020 για την Ελλάδα-19,9 % η ανεργία

Δημοφιλέστερα

To Top