ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Αυτά είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης τη Δευτέρα 19 Μαρτίου

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 19.00 το απόγευμα θα γίνει η 6η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αναφορικά με την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

2. Οριστική Παραλαβή της Εργασίας «Νέο Portal” του Δήμου Μεσσήνης

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2018

4. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού

5. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μαγγανιακού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Μαγγανιακιτών

6. Μείωση Δημοτικού Τέλους και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

7. Έγκριση εκτέλεσης από ανάδοχο της εργασίας «Εξωραϊσμός- Αποψίλωση Νεκροταφείων Δήμου Μεσσήνης» λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης από το Δήμο Μεσσήνης με δικά του μέσα – έγκριση μελέτης

8. Συγκρότηση Επιτροπής Φυτοκάλυψης έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

9. Έγκριση της1/2018 απόφασης Επιτροπής Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μεσσήνης «Έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Β΄ εξάμηνο 2017»

10. Έγκριση της 3/2018 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας « Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Μεσσήνης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

11. Έγκριση της 4/2018 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης

12. Έγκριση δαπάνης της εργασίας: Οργάνωση και υποστήριξη θεατρικών ομάδων και συντελεστών του 7ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2018

13. Έγκριση δαπάνης της εργασίας: Οργάνωση και προετοιμασία του Αρχαιολογικού Χώρου του 7ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος , Αρχαία Μεσσήνη 2018.

14. Έγκριση δαπάνης της εργασίας: Ανάδειξη & προβολή του 7ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2018 και Υλοποίηση των Παράλληλων Πολιτιστικών & Εκπαιδευτικών Δράσεων.

15. Έγκριση παραχώρησης αθλητικών χώρων

16. Έγκριση εκδηλώσεων – Έγκριση δαπανών

Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Αυτά είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης τη Δευτέρα 19 Μαρτίου
To Top