Βιβλίο

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη: 2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΙΗΣΗ, ΔΟΚΙΜΙΟ, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 15 ΜΑΙΟΥ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας προκηρύσσει τον 2ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις κατηγορίες Πεζογραφίας, Ποίησης, Θεατρικού έργου και Δοκιμίου, ο οποίος απευθύνεται σε όσους γράφουν στην ελληνική γλώσσα και κατοικούν ή κατάγονται από τη Μεσσηνία, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ηλικίας.

Η υποβολή έργων στον διαγωνισμό, ο οποίος ήδη “τρέχει” από χθες Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, μπορεί να γίνεται μέχρι και τις 15 Μαΐου, ενώ κάθε συμμετοχή εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Οι συμμετοχές πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Βιβλιοθήκης (απλή αλληλογραφία) ή να κατατίθενται στη γραμματεία της, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο, ενώ κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα σκέλη με, α) μια ποιητική συλλογή (έως 5 ποιήματα) ή και β) με ένα διήγημα (έως 2.000 λέξεις) ή και γ) με ένα δοκίμιο (έως 2.000 λέξεις) ή/και δ) με ένα απόσπασμα θεατρικού έργου (έως 2.000 λέξεις).

Τα έργα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και δημιουργήματα ενός μόνο συγγραφέα και να υποβληθούν δακτυλογραφημένα σε τρία αντίτυπα στην Γραμματεία της Βιβλιοθήκης, συνοδευόμενα από κλειστό φάκελο όπου θα αναφέρονται, α) το ονοματεπώνυμο, β) η διεύθυνση, γ) τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), δ) το email του συγγραφέα, καθώς και ε) η σχέση του με την περιοχή της Μεσσηνίας.
Οπως σημειώνεται δε, στην εξωτερική όψη του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται μόνο ο τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο, καθώς η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό από τη διαδικασία.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα εκδοθούν τον Ιούνιο και η τελετή βράβευσης θα γίνει τον Σεπτέμβριο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στο 27210 96818 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας mail@vivlkkal.mes.sch.gr.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη: 2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
To Top