ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Η πρόσκληση του Προέδρου Νίκου Φύκιρη

“Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 16- 10 -2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, όπου θα γίνει η 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 16/10/2019

ΘΕΜΑ

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Συζήτηση για τη λειτουργεί του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Μεσσηνίας

Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Μεσσήνης

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μεσσήνης

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής εκτιμήσεων & επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81

Αντικατάσταση εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο Ύδρευση Καλαμάτας-Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας

Συγκρότηση επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης & προβολής

Ορισμός μελών για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του Δημοτικού Κοιμητηρίου Μεσσήνης.

Ορισμός μελών επιτροπής επιλογής Θεατρικών Έργων του 9ΟΥ Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος «ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 2020»

Ορισμός εκπροσώπων στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Ορισμός εκπροσώπων στην «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ»

Παραχώρηση Χώρων

Τροποποίηση –τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου
To Top