ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 10/12/2018

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου
 2. Διαγραφή  βεβαιωμένων  τροφείων
 3. Έγκριση προκήρυξης παραχώρησης εκμετάλλευσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Αριστομένη.
 4. Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης πιστώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικον. έτους 2018
 5. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής για : α) καθορισμού πολυσύχναστων ή μη πλαζ, β) εξέτασης αιτημάτων περί ταχύπλοων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και γ) θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
 6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής – οριστικής παραλαβής

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στη Δ.Κ. Μεσσήνης »
 2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Μεσσήνης και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στη Δ.Κ. Μεσσήνης » στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές  »
 3. Αποδοχή δωρεάς της οριστικής μελέτης με τίτλο «Αγροτική οδός της Τ.Κ. Στρέφι του Δήμου Μεσσήνης»
 4. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αγροτική οδός της Τ.Κ. Στρέφι του Δήμου Μεσσήνης»
 5. Έγκριση υποβολής της μελέτης με θέμα «Αγροτική οδός της Τ.Κ. Στρέφι του Δήμου Μεσσήνης»   στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
 6. Αποδοχή δωρεάς της οριστικής μελέτης με τίτλο «Αγροτική οδός της Τ.Κ. Αβραμιού του Δήμου Μεσσήνης»
 7. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αγροτική οδός της Τ.Κ. Αβραμιού του Δήμου Μεσσήνης»
 8. Έγκριση υποβολής της μελέτης με θέμα «Αγροτική οδός της Τ.Κ. Αβραμιού του Δήμου Μεσσήνης»   στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 178.785,60€ για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων στις Τ.Κ. Βελίκας-Ανάληψης-Καρτερολίου και οικισμού Ριζόμυλου της Τ.Κ. Καρποφόρας» από το Πράσινο Ταμείο
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 2017»
 11. Έγκριση 1ο ΑΠΕ «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»
 12. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Έγκριση εκδήλωσης στο πλαίσιο των Χριστουγέννων στην Τ.Κ. Τριόδου με χρήση πολιτιστικού τέλους.
Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου
To Top