Παιδί

Δήμος Καλαμάτας: Διαγωνισμός για να εξοπλιστούν τα νέα Βρεφικά Τμήματα

Με βρεφικές κούνιες, αλλαξιέρες, παιδικά παιχνίδια, βρεφικά καρεκλάκια και τραπεζάκια για πολύ μικρά παιδιά, αναλώσιμα υλικά και πολλά άλλα απαραίτητα είδη αναμένεται να εξοπλιστούν το επόμενο διάστημα ώστε να λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο τα νέα βρεφικά τμήματα του Δήμου Καλαμάτας.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που χρειάζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι χρειάζονται 50 κρεβατάκια, και αντίστοιχα στρώματα, 8 κούνιες, 11 αλλαξιέρες, 6 πάρκα με δίχτυ, 138 ποτηράκια νερού, 204 σαλιάρες, σεντονάκια, παπλώματα και λοιπά λευκά είδη προκειμένου να εξοπλιστούν πλήρως τα νέα βρεφικά τμήματα. Επίσης θα απαιτηθούν παιδικά βιβλία και παιχνίδια.
Το κόστος που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ είναι 57.710 ευρώ.

Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο μέσα σε 30 ημέρες.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια βρεφικού εξοπλισμού για τα νέα βρεφικά τμήματα του Δήμου Καλαμάτας προϋπολογισμού 57.710,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αθηνών 99 γραφείο 1.15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 19-07-2018. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Διαβάστε αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και τους όρους της διακήρυξης εδώ:
http://http://kalamata.gr/images/arthra/2018/07/09-14932/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97_%CE%92%CE%A1%CE%95%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5.pdf

Δήμος Καλαμάτας: Διαγωνισμός για να εξοπλιστούν τα νέα Βρεφικά Τμήματα
To Top