ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Στη δημοσιότητα το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2018

Συνολικά προβλέπονται 6.294.955 ευρώ για τεχνικά έργα

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα ο Δήμος Καλαμάτας το Τεχνικό του Πρόγραμμα για το 2018, στο οποίο καταγράφονται τα έργα που θα γίνουν μέσα στη νέα χρονιά και δίνονται αναλυτικά στοιχεία για το κόστος τους και τις πηγές χρηματοδότησής τους. Το τεχνικό πρόγραμμα μπορεί να το δει ο κάθε δημότης και να ενημερωθεί.

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας για το 2018 φτάνει συνολικά τα 6.294.955 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να πηγαίνει σε έργα στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας (3.771.344 ευρώ), ενώ έργα προβλέπονται να γίνουν σε Θουρία (165.000 ευρώ), σε Αρφαρά (34.600 ευρώ) και σε Άρι (22.197 ευρώ).
Τα υπόλοιπα αφορούν έργα για υπηρεσίες Πολεοδομίας, Γεωτεχνικών,Καθαριότητας,Ηλεκτροφωτισμού κλπ.

Στη συνέχεια σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, θα διαβιβαστεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης (συνεδρίαση στις 24/8 και ελλείψει απαρτίας στις 25/8) και θα ακολουθήσει η εισαγωγή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας (συνεδρίαση στις 28/8) για έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να το ψηφίσει.

Δείτε εδώ αναλυτικά (τεχνικό πρόγραμμα, τον συγκεντρωτικό πίνακα, πηγές χρηματοδότησης, έλεγχος)το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας έτους 2018.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

texniko-programma-2018

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2018

ΕΛΕΓΧΟΣ

Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας μπορεί κανείς να δει και το προσχέδιο Προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου, σε εφαρμογή της ΚΥΑ Οικ. 25595/26-7-2017 (ΦΕΚ 2658, 28-7-2017, τ. Β΄).

Δήμος Καλαμάτας: Στη δημοσιότητα το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2018
To Top