ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 22 ατόμων για τα ΚΔΑΠμεΑ

ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε τους όρους προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για ΚΔΑΠμεΑ. Πρόκειται για Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία που θα λειτουργήσει στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ.
Από το Δήμο Καλαμάτας θα γίνει πρόσληψη 22 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας μέχρι 31-8-2018, και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Οι προσλήψεις αφορούν στις εξής ειδικότητες:


Η διαδικασία προσλήψεως θα είναι ίδια με εκείνη των ΚΔΑΠ και θα περιλαμβάνει συνέντευξη σε τριμελή Επιτροπή Διευθυντών του Δήμου.

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 22 ατόμων για τα ΚΔΑΠμεΑ
To Top