Παιδί

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 15 ατόμων στα ΚΔΑΠ για παιδιά με αναπηρία

ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 2/1/2018

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την πρόσληψη από τον Δήμο Καλαμάτας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)(ΑΜΕΑ), στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π –ΜΕΑ) του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ήδη από 23/12/2017 και θα γίνονται δεκτές έως 2/1/2018.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος θα προσλάβει 15 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως και τις 31/8/2018 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Οι ειδικότητες που απαιτούνται είναι οι ακόλουθες:

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΠΕ Ψυχολόγων
2 ΤΕ Φυσιοθεραπευτές
1 ΤΕ Λογοθεραπευτές
2 ΤΕ Εργοθεραπευτές
4 ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές
2 ΔΕ Οδηγοί
2 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Όλοι τους- με εξαίρεση τις ειδικότητες ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού θα έχουν 4ωρη ημερήσια απασχόληση.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση, με αριθμ. ΣΟΧ 5/2017 εδώ.
Προκήρυξη και απαιτούμενα δικαιολογιτικά

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 15 ατόμων στα ΚΔΑΠ για παιδιά με αναπηρία
To Top