ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Ενημέρωση και μέσω φυλλαδίων

Τρία νέα φυλλάδια εξέδωσε ο Δήμος Καλαμάτας, με σκοπούς τη διάχυση της πληροφόρησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και την επιβοήθηση του έργου των δημοτικών υπαλλήλων. Το πρώτο φυλλάδιο περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα τέλη που πληρώνονται κατά περίπτωση στο Δήμο Καλαμάτας από ιδιώτες και επαγγελματίες.
Το δεύτερο περιέχει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας και το τρίτο περιλαμβάνει τον Κανονισμό που διέπει τη λειτουργία του Κοιμητηρίου Καλαμάτας.

Δήμος Καλαμάτας: Ενημέρωση και μέσω φυλλαδίων
To Top