ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Ειδικό συνεργάτη-δημοσιογράφο αναζητά ο Δήμος

TI ANAΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας θέσης ειδικού συνεργάτη ειδικότητας δημοσιογράφου

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας γνωστοποιεί την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη με ειδικότητα δημοσιογράφου στον Δήμο Καλαμάτας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα διαρκέσει όση και η θητεία του Δημάρχου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ στο έγγραφο που έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Δήμος Καλαμάτας: Ειδικό συνεργάτη-δημοσιογράφο αναζητά ο Δήμος
To Top