Παιδί

Δήμος Καλαμάτας: Ακόμα 11 προσλήψεις στα ΚΔΑΠ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΕΩΣ ΤΙΣ 8/1/2018 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανακοίνωση ΣΟΧ 3-2017 αρχίζει την Παρασκευή 29/12/2017 και λήγει τη Δευτέρα 8/1/2018.
Πρόκειται για Βοηθητικό Προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης από 18 έως 65 ετών που θα απασχοληθούν στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας έως 31/8/2018 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Ολόκληρη την ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3-2017 μπορείτε να δείτε εδώ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΔΑΠ

Δήμος Καλαμάτας: Ακόμα 11 προσλήψεις στα ΚΔΑΠ
To Top