Τροφή για σκέψη

Δήμος Καλαμάτας: 2.500 € πρόστιμο για κλαδιά που προεξέχουν από οικόπεδα

ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

“Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα δεν επιτρέπεται να εξέχουν κλαδιά δέντρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λπ., τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα.
3. Την 79/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρο 18, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας,

Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κοπή κλάδων δέντρων που δημιουργούν πρόβλημα, χρεώνοντας τη δαπάνη στους ιδιοκτήτες και επιβάλλοντας πρόστιμο 2500 €, επιφυλασσόμενος και για ενεργοποίηση των ποινικών και αστικών διαδικασιών που προβλέπονται από το Νόμο, κατά των μη συμμορφουμένων με τα αναφερόμενα ανωτέρω”.

Δήμος Καλαμάτας: 2.500 € πρόστιμο για κλαδιά που προεξέχουν από οικόπεδα
To Top