ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι δηλώνει ο Δήμος Καλαμάτας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

ΜΕΣΑ ΣΕ 9 ΜΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 25 ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ

Σε έναν απολογισμό προχώρησε ο Δήμος Καλαμάτας σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του από τις αρχές του έτους έως και σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε:

1. Για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων, ο Δήμος Καλαμάτας κατά το έτος 2017 συνεχίζει τα προγράμματα περισυλλογής, ηλεκτρονικής σήμανσης, αποπαρασίτωσης, στείρωσης, διάθεσης τροφής κ.λπ.
2. Με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πενταμελής επιτροπή, η οποία παρακολουθεί και αποφασίζει για τη υλοποίηση των απαραίτητων επεμβάσεων σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
3. Ο Δήμος Καλαμάτας εξακολουθεί το πρόγραμμα προμήθειας ζωοτροφών (σκυλοτροφή σε κροκέτες), που παραδίδει σταδιακά στο Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας και σε εθελοντές φιλόζωους, προκειμένου να εφοδιάζονται σημεία παροχής τροφής για τα αδέσποτα της πόλης.
4. Ο Δήμος συνήψε ετήσιες συμβάσεις κατά τα έτη 2016 και 2017 με τον Τσικούρη Παναγιώτη για το πρόγραμμα περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, καθώς και με τους κτηνιάτρους Βλάσση Κωνσταντίνο & Τζωρτζάκο Ανδρέα για το πρόγραμμα στειρώσεων και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων (στη σύμβαση προβλέπεται η εργασία αποπαρασίτωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και στείρωσης).
5. Το 2016 και το 2017 συνήφθησαν συμβάσεις με τον κτηνίατρο Μπαξεβανάκη Σωτήριο, ο οποίος εκτελεί χρέη δημοτικού κτηνιάτρου (συντονιστή ενεργειών).
6. Από 1/1/2017 έως 30/9/2017 έχουν πραγματοποιηθεί 25 στειρώσεις αδέσποτων ζώων.

Τέλος, αίτηση κάλυψης των δαπανών για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων κατά το έτος 2017 υπέβαλε ο Δήμος Καλαμάτας προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με απώτερο αποδέκτη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι δαπάνες από 01/01/2017 έως τις 04/10/2017 είναι 13.424,67 €.

Τι δηλώνει ο Δήμος Καλαμάτας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
To Top