ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Η πρώτη δικαστική νίκη κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής

Τι ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης

“Ως γνωστόν την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 συζητήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών συλλογική αγωγή των καταναλωτικών οργανώσεων κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής.
Στη δίκη αυτή πρόσθετη παρέμβαση, μέσω της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας άσκησε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, που είχε πρωτοστατήσει μαζί με πολλούς κοινωνικούς φορείς του Νομού μας στον αγώνα κατά της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε η ΔΕΗ, επικαλούμενη την πιλοτική δίκη που έχει ζητήσει να διεξαχθεί για την υπόθεση, από τον Άρειο Πάγο. Ο Άρειος Πάγος έχει ορίσει ακρόαση όλων των φορέων που έχουν προσφύγει αλλά και των παρόχων, στις 14 Ιουνίου προκειμένου να αποφανθεί αν θα διεξαχθεί πιλοτική δίκη για την υπόθεση. Προσωπική μου εκτίμηση και βεβαιότητα είναι ότι το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής θα κριθεί από τον Άρειο Πάγο, ώστε να μην γίνονται κατά περιοχές διάφορες δίκες, όπου θα λαμβάνονται πιθανόν και διαφορετικές αποφάσεις.
Άμεσα υποβλήθηκε αίτημα προσωρινής διαταγής με την οποία ζητήθηκε να παγώσουν οι εντολές διακοπής ρεύματος στους πολίτες που δεν πληρώνουν την ρήτρα αναπροσαρμογής έως την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης που αναβλήθηκε για τις 6/7/2022.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία δεν θα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε όσους οικιακούς καταναλωτές ανήκουν στην ευρεία κατηγορία των «ευάλωτων καταναλωτών», εάν δεν πληρώσουν το ποσό που αντιστοιχεί στην ρήτρα αναπροσαρμογής, μέχρι την εκδίκαση της αγωγής η συζήτηση της οποίας αναβλήθηκε για την Τετάρτη 6-7-2022. Στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών περιληπτικά εντάσσονται οι οικονομικά ασθενέστεροι οικιακοί καταναλωτές, ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο νεότερο από εκείνους, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας ή καταναλωτές που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η ΔΕΗ αρνήθηκε να αναλάβει την δέσμευση μη διακοπής ηλεκτροδότησης, καμίας απολύτως κατηγορίας καταναλωτών.
Η δικαστική αυτή απόφαση είναι μια πρώτη νίκη κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής, αφού το Δικαστήριο πιθανολόγησε την βασιμότητα της αγωγής για να χορηγήσει την προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι έκρινε κατά πιθανολόγηση ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι άκυρη και αντίθετη στην κείμενη δικαιοταξία.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες και στα κοινωνικά πεδία μέχρι την τελική δικαίωση.

 Ποιοι θεωρούνται ευάλωτοι καταναλωτές

(α) Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία. (Βλ. παρακάτω Πίνακα)
(β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια σύμφωνα με το νόμο και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή.
(γ) Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.
(δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή.
(ε) Οι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με τους άλλους Πελάτες.

Σχετικός Πίνακας:

– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ

To Top