ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Καταδικάζει τον εμπαιγμό που υφίστανται οι δικηγόροι από την Κυβέρνηση και την καλεί να επανορθώσει

Ψήφισμα εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας διαμαρτυρόμενος για την υπαναχώρηση της Κυβέρνησης στο αρχικά εξαγγελθέν επίδομα των 800 ευρώ και για τους δικηγόρους, και την αντικατάστασή του από ένα εκπαιδευτικό επίδομα των 600 ευρώ. Οι δικηγόροι δηλώνουν ότι εμπαίζονται από την Κυβέρνηση και ζητούν να επανορθώσει με μια σειρά μέτρων στήριξης του κλάδου τους, καθώς λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και  των αυστηρών μέτρων απαγόρευσης των μετακινήσεων, πλέον δεν δουλεύουν. “Υπάρχει ανάγκη οικονομικής στήριξης και όχι εκπαιδευτικής στήριξης”. “Δεν επαιτούμε και δεν ανεχόμαστε τον εμπαιγμό αυτό, που προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας”, δηλώνουν οι δικηγόροι Καλαμάτας.

                                                     ΨΗΦΙΣΜΑ

                                                της 28.03.2020

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου  Καλαμάτας, συνεδρίασε εκτάκτως  την 28/3/2020, με τηλεδιάσκεψη, με θέμα την υπαναχώρηση της κυβέρνησης από τις αρχικές εξαγγελίες της για ένταξη των δικηγόρων στους δικαιούχους χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 €, στα πλαίσια της οικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας καθώς και την εξαγγελία για μελλοντική χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος και επιταγής κατάρτισης (voucher) αξίας 600 ΕΥΡΩ για τηλεκατάρτιση.

Tα μέλη  κατέληξαν ομόφωνα στο κάτωθι ψήφισμα:

Τα μέτρα για την προάσπιση της υγείας και την αποτροπή διάδοσης του ιού – που ορθά επιβλήθηκαν από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, περί διακοπής της λειτουργίας των Δικαστηρίων και γενικά κάθε δικαστικής και εξώδικης εργασίας με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Α΄), και τις εκδοθείσες σχετικές ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15-3-2020 (Β΄864) ΚΥΑ, υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 17734/2020 (Β΄833) ΚΥΑ,  και  Δ1α/ΓΠοικ. 19738/2020 (Β΄ 936) ΚΥΑ, είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη  παύση εργασίας των δικηγόρων.

Η Κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, αναγνωρίζοντας την παραπάνω αναντίρρητη πραγματικότητα, ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΕ ΡΗΤΑ, ακόμη και εγγράφως, με τις διατυπωμένες δηλώσεις του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού και κορυφαίων Υπουργών και κυβερνητικών στελεχών, ότι οι δικηγόροι υπάγονται στις πληττόμενες από την πανδημία επαγγελματικές κατηγορίες και εντάσσονται στην αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800,00 ευρώ, για το διάστημα 15/3 – 30/4. Και τότε ορθά έπραξε διότι οι Δικηγόροι είναι επιστημονικός κλάδος που δεν μπορεί να εργαστεί από το γραφείο, αλλά η εργασία μας παρέχεται στο χώρο των Δικαστηρίων.

Εν τούτοις παρά τα αρχικώς ΡΗΤΑ εξαγγελθέντα, η Κυβέρνηση, υπαναχώρησε και εξαίρεσε τους δικηγόρους από τους δικαιούχους της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης, και αντ ´ αυτής εξήγγειλε προγράμματα τηλεκατάρτισης με τη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος και επιταγής κατάρτισης (voucher) αξίας 600 ΕΥΡΩ, εξισώνοντας τους δικηγόρους με άλλους επιστημονικούς κλάδους που όμως δύνανται να συνεχίσουν να εργάζονται από το γραφείο τους. Για μια παροχή που ήδη τη γνωρίζουν οι δικηγόροι, πολύ καλύτερα από πολλές κυβερνητικές δομές και ιδίως από τις δομές του συστήματος παροχής της Δικαιοσύνης,

Πρόκειται για εικόνα πλήρους αναξιοπιστίας διότι είχε επίσημα εξαγγελθεί η υπαγωγή μας στην επιδότηση των 800 ευρώ.

Πρόκειται όμως και για εμπαιγμό, διότι το ποσό αυτό, θα προέλθει από πρόγραμμα κατάρτισης 100 ωρών, με  πιστοποίηση από ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, για την οποία θα ληφθεί  βεβαίωση η οποία θα υποβληθεί στις υπηρεσίες, θα γίνει εκκαθάριση από αυτές (που θα αφορά 166.000 επιστήμονες) και μετά από 4-5 μήνες θα καταβληθεί στους δικαιούχους στην καλύτερη περίπτωση. Επίσης, καθ όσον δεν αποτελεί επίδομα, θα είναι και φορολογητέο και επιδεκτικό κατάσχεσης ώστε δεν θα φτάσει ποτέ σε πολλούς συναδέλφους μας.

Αυτή την κρίσιμη ώρα υπάρχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης και όχι εκπαιδευτικής ενίσχυσης, καθ όσον  ήδη  από τις 16 Μάρτη οι Δικηγόροι πρέπει να εξασφαλίσουν τις καθημερινές οικογενειακές δαπάνες των ιδίων και των οικογενειών τους, ενώ προστίθενται και οι δαπάνες διατήρησης της επαγγελματικές στέγης (μισθώματα, λογαριασμοί).

Οι διάφορες δε δηλώσεις υπευθύνων για να δικαιολογήσουν την ένταξή μας στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, δείχνουν άγνοια εκ μέρους τους της πραγματικής οικονομικής κατάστασης στην οποία περιέρχονται οι δικηγόροι με την επιβολή των αναγκαίων απαγορευτικών μέτρων,  είναι εντελώς εσφαλμένες, ως  και προσβλητικές,  εμπαίζοντας και εξευτελίζοντας τους δικηγόρους, με τρόπο που ουδόλως αρμόζει στην επιστημονική κατάρτιση και το λειτούργημα μας.

Ο κλάδος μας άλλωστε καταβάλλει 120 ευρώ ετησίως από το 2011 για λογαριασμό ανεργίας του ΟΑΕΔ, τα οποία και μόνο θα αρκούσαν για την πρώτη καταβολή ενός επιδόματος διαβίωσης  της περιόδου αυτής. Ήδη οι επιστήμονες Δικηγόροι δεν έχουν εξοφληθεί από το 2018 για τη νομική συνδρομή που παρέχουν σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, δεν έχουν λάβει τις δαπάνες υγείας εδώ και χρόνια, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, έχουν δεχθεί ΦΠΑ στις επιστημονικές υπηρεσίες.

Ετσι δεν επαιτούμε και δεν ανεχόμαστε τον εμπαιγμό αυτό, που προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας και τον ρόλο μας ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και ως αναγκαίου παράγοντα διασφάλισης του Κράτους Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών.

Η συλλογική και ατομική ευθύνη μας για την αντιμετώπιση της επέκτασης της πανδημίας, την οποία απόλυτα επιδείξαμε από την αρχή αυτής της κρίσης και συνεχίζουμε να επιδεικνύουμε σθεναρά,  δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην απόκρυψη των καθημερινών αναγκών επιβίωσης των οικογενειών μας. Το αίτημα των δικηγόρων αφορά το ΣΗΜΕΡΑ και προσπαθεί να καλύψει τα έξοδα για την δαπάνες διαβίωσης και λογαριασμούς, που πρέπει να πληρωθούν ΤΩΡΑ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας

 ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εμπαιγμό που υφίσταται το δικηγορικό σώμα από την Κυβέρνηση,

ΚΑΛΕΙ την Κυβέρνηση να επανορθώσει, ως οφείλει, και να συμπεριλάβει άμεσα και τον ΚΑΔ των Δικηγόρων στις κατηγορίες των επαγγελματιών που θα λάβουν την ως άνω αποζημίωση των 800,00 Ευρώ για όλους τους μήνες υποχρεωτικής διακοπής της δραστηριότητάς μας,

ΚΑΛΕΙ   τους κυβερνητικούς βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, να προβούν στις αναγκαίες και ενδεδειγμένες από πλευράς τους ενέργειες

ΖΗΤΑ:

1). την καταβολή του επιδόματος των 800 ευρώ που εξήγγειλε αρχικά η Κυβέρνηση, ως απόλυτη ανάγκη για την επιβίωση των οικογενειών των Δικηγόρων.

2). Την πλήρη απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων.

3). Την πλήρη αναστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

4). Την υπαγωγή στη  μείωση του μισθώματος επαγγελματικής στέγης.

5.) Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για το τρέχον έτος.

6.) Την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το τρέχον φορολογικό έτος

7). την άμεση αναστολή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς τραπεζικά – πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την αναστολή καταβολής λογαριασμών ΔΕΚΟ και παροχής ρεύματος, καθώς και λογαριασμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

8). Την παράταση της προθεσμίας των 120 δόσεων (ν. 4611/2019) από 31.5.2019 και μέχρι τέλος του έτους και παροχή δυνατότητας ένταξης και των οφειλών του 2019.

9). Την άμεση καταβολή των οφειλών του ΤΑΧΔΙΚ προς τη Νομική Βοήθεια

10). Την άμεση καταβολή των δαπανών υγείας από το ΤΥΔΕ.

11). Την  απόδοση των αποθεματικών του λογαριασμού του ΟΑΕΔ που συγκεντρώθηκαν επί χρόνια από δικές μας εισφορές (120 ευρώ ανά δικηγόρο επί 9 έτη).

12). Τον αυτεπάγγελτο (χωρίς έξοδα επιδόσεων) επαναπροσδιορισμό των  πολιτικών υποθέσεων που ματαιώνονται κατά το διάστημα της αναστολής, από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Δικαστηρίου.

Τέλος, επιφυλασσόμαστε ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης να ζητήσουμε και περαιτέρω μέτρα στήριξης.

 

Το παρόν να κοινοποιηθεί

Στο γραφείο του κ. Πρωθυπουργού.

Στον κ. Υπουργό Οικονομικών.

Στον  κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στον κ. Υπουργό Ανάπτυξης.

Στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης.

Στους Βουλευτές της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Στην Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδος

Στα ΜΜΕ

 

Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

 

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Περικλής Ξηρογιάννης                                          Γεώργιος Αλεξόπουλος

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Καταδικάζει τον εμπαιγμό που υφίστανται οι δικηγόροι από την Κυβέρνηση και την καλεί να επανορθώσει
To Top