ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι:
1. των Δ.Δ. ΒΑΛΥΡΑΣ, ΛΑΜΠΑΙΝΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 27-11-2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 π.μ. έως 10.00 π.μ..
2. του Δ.Δ. ΚΟΡΩΝΗΣ που βρίσκονται στην πρώτη είσοδο από Ασίνη έως Κορώνη ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 27-11-2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε., θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.
Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας
To Top