ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΥΑΚ: “Αν οι 5 εργαζόμενοι θεωρούν ότι αδικούνται ας απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές και όχι μόνο στα ΜΜΕ”

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

“Μετά την συνέντευξη στα ΜΜΕ του κ. Κουφαλάκου πρώην εργαζόμενου, της κ. Σταυρούλας Στραβάκου και τριών ακόμα εργαζόμενων οι οποίοι ελάμβαναν  μη νόμιμα επί σειρά ετών δηλαδή από το 2012 επιδόματα ισολογισμού, συνολικού ύψους 66.129,94€,  η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε όλα αυτά που ειπώθηκαν για την αποφυγή εξαγωγής λανθασμένων συμπερασμάτων από τους συμπολίτες μας.

Μετά την απαίτηση λήψης επιδόματος ισολογισμού το έτος 2020 (χρήση 2019) από την συγκεκριμένη ομάδα εργαζόμενων και την μεθοδευμένη απόσπαση της υπογραφής του νυν Γενικού Διευθυντή, αυτός ξεκίνησε έρευνα για την  νομιμότητα  καταβολής του.

Τέθηκε λοιπόν στον Νομικό Σύμβουλο της ΕΔΕΥΑ σχετικό ερώτημα αν δικαιούνται το επίδομα ισολογισμού κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αυτός γνωμοδότησε ότι το επίδομα αυτό μη νομίμως το ελάμβαναν από 1/1/2016.

Το θέμα αυτό απασχόλησε σοβαρά την Επιχείρηση η οποία το έφερε ως θέμα στο Συμβούλιο της για να αποφασίσει αυτό (ως το υπεύθυνο όργανο) για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με την απόφαση 25/2021  το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας  ενέκρινε την ανάθεση για σχετική γνωμοδότηση στον διακεκριμένο Νομικό κ. Πάνο Ζυγούρη και ταυτόχρονα ζήτησε  Έκτακτο Διαχειριστικό Έλεγχο από Ορκωτούς Λογιστές επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Με την απόφαση 27/2021 ( αρθ. πρωτ.: 574/05.02.2021 με ΑΔΑ:ΩΑΗΟΡ0Χ-ΧΥΛ) ορίζεται ανάδοχος μετά από διαγωνιστική διαδικασία η εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Leverage Ελεγκτική Α.Ε.  με αντικείμενο τα:  1. επισκόπηση μισθοδοσίας (2012-2020) έναντι αμοιβής 5.000€, 2. συμφωνία ταμειακών διαθέσιμων (2012-2020) έναντι αμοιβής 3.000€ και 3. επισκόπηση φορολογικών δηλώσεων για τα έτη 2015,2016,2017 έναντι αμοιβής 2.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Με την απόφαση  28/2021 ( αρθ. πρωτ.: 586/05.02.2021 με ΑΔΑ:6Θ81ΟΡ0Χ-ΔΨΝ)  ζητήσαμε γνωμοδότηση από τον Δικηγόρο Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω και σύμβουλο  της ΚΕΔΕ κ. Ζυγούρη Πάνο ο οποίος την συνέταξε, την απέστειλε ( αρθ. πρωτ.:653/09.02.2021) έναντι  αμοιβής  1.208,75€ πλέον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν το κόστος για τον έλεγχο των αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδομάτων ισολογισμού  είναι 6.208,75€ και όχι 16.000€ όπως ισχυρίζεται ο κ. Κουφαλάκος.

Αν και αυτό δεν έχει τόσο σημασία μιας και διαφωνούμε με την λογική του κ. Κουφαλάκου, που θεωρεί ότι τα μη νομίμως ληφθέντα ποσά πρέπει να αναζητούνται μόνο αν δεν έχουν κόστος.

Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, κυρίως είναι ΗΘΙΚΟ.

Όσο αφορά τους ισχυρισμούς του κ. Κουφαλάκου σχετικά με τα επιδόματα, ο νόμος 4024/2011 που ίσχυε μέχρι 1/1/2013 αναφέρει ότι αν έχεις μείωση (μικτού) μισθού μικρότερη από 35% ή ο μέσος μηνιαίος κατακεφαλήν μισθός στην επιχείρηση είναι μικρότερος των 1900€, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται να λαμβάνει μέρος επιδομάτων μέχρι ένα από τα δυο κριτήρια  να πάψει να ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση δεν καταβάλλονται επιδόματα.

Είναι και αυτό σαν την υπηρεσιακή ιεραρχία  που επικαλείται ότι υπέγραφε τα εντάλματα, όταν η ιεραρχία αυτή αποτελούνταν  από τον ίδιο σαν Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ ( τελούσε ουσιαστικά χρέη Οικονομικού Διευθυντή) και τον κ. Τριάντο που τελούσε χρέη Υπεύθυνου Λογιστηρίου ή χρέη Προϊστάμενου Οικονομικού Τμήματος, οι οποίοι βέβαια λάμβαναν το επίδομα ισολογισμού κάθε χρόνο.

(Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει όπως λέει και η παροιμία).

Εντύπωση ακόμα μας κάνει ότι ο κ. Κουφαλάκος ισχυρίζεται, για τα εντάλματα του 2018 και 2019 (μέχρι 31/7/2019 ήταν υποχρεωτική η θεώρηση των ενταλμάτων  ποσού άνω των 5.000 ευρώ από την Επίτροπο) δεν πήγαν στην Επίτροπο για θεώρηση, γιατί τους είπε προφορικά ότι δεν χρειάζεται. Δηλαδή χωρίς έγγραφο της Επιτρόπου που να διασφαλίζει την είσπραξη των χρημάτων, τόσο «έμπειρα στελέχη» εισπράττανε ελαφρά την καρδία χρήματα χωρίς θεωρημένα εντάλματα.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Αναφορικά με την βεβαίωση (είσπραξη) των  θεωρημένων ενταλμάτων έχει υποβληθεί φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο  με αίτημα την αναθεώρηση των υπογραφών των εκάστοτε Επιτρόπων.

Όσο αφορά την ακεραιότητα τόσο του Νομικού Συμβούλου όσο και των Ορκωτών Λογιστών έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Η επαγγελματική ιδιότητα του έγκριτου κατά γενική ομολογία κ. Πάνου Ζυγούρη ως Δικηγόρου Αθηνών  παρ’ Αρείω Πάγω και Σύμβουλου  της ΚΕΔΕ,  της ΕΔΕΥΑ και της ΕΤΤΑΑ δεν διαβάλλεται  από ανυπόστατες δηλώσεις. Απορούμε άλλωστε για τις δηλώσεις αυτές διότι ο κ. Κουφαλάκος επανειλημμένα   ζητούσε, σχεδόν απαιτούσε γνωμοδοτήσεις του κ. Πάνου Ζυγούρη για διάφορα θέματα από το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Για την εταιρεία των Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών η διαγωνιστική διαδικασία από μόνη της τον διαψεύδει περί εντεταλμένης υπηρεσίας από «άνωθεν».

Προφανώς δεν τους συμφέρει ούτε η γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβούλου  ούτε η έκθεση ευρημάτων των Ορκωτών  Λογιστών για το επικείμενο θέμα και προσπαθούν  ανεπιτυχώς να  διαστρεβλώσουν τα γεγονότα.

Για την δήλωση του κ. Κουφαλάκου ότι δήθεν παραιτήθηκε της θέσης που κατείχε ως Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών γιατί προτιμούσε να είναι Πρόεδρος του Σωματείου των εργαζόμενων στις Δ.Ε.Υ.Α Μεσσηνίας σας γνωρίζουμε ότι με την με αρθ. πρωτ.:1785/23.04.2020 αίτηση του είχε δηλώσει συμμετοχή στην διαδικασία  αξιολόγησης ορισμού νέου Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Την οποία απέσυρε με την με αρθ. πρωτ.: 2501/3-6-2020 νέα αίτηση του όταν διαπίστωσε  ότι δεν κατείχε ούτε τα τυπικά προσόντα που όριζε ο Ο.Ε.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ  ( ΦΕΚ 557/21.02.2020).

Και εδώ τα συμπεράσματα δικά σας ……..

Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι δεν τελείωσε ο Έκτακτος Διαχειριστικός Έλεγχος στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ και εάν υπάρξουν άλλα ευρήματα θα κινηθούμε αρμοδίως.

Τέλος αν οι πέντε αυτοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι αδικούνται ας απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές και όχι μόνο στα ΜΜΕ προσπαθώντας να  δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις.

Εμείς ως υπεύθυνοι διαχειριστές του Δημοσίου Χρήματος θα πράξουμε το καθήκον μας με απόλυτη διαφάνεια.

Πέραν αυτών για ότι νεώτερο προκύψει θα ενημερώνεστε τακτικά  με δεδομένο το γεγονός ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν”.

ΔΕΥΑΚ: “Αν οι 5 εργαζόμενοι θεωρούν ότι αδικούνται ας απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές και όχι μόνο στα ΜΜΕ”
To Top