ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Σε αυτές τις περιοχές της Μεσσηνίας θα γίνουν αύριο και το Σάββατο διακοπές ρεύματος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παρασκευή 26 Μαρτίου

Eιδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται :

1. στην πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στην περιοχή του Ασύλου (Εργατικές κατοικίες), ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του
ηλεκτρικού ρεύματος στις 26.03.2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08:00 έως
10:00.

2. στον οικισμό ΚΑΜΑΡΙΑ στην περιοχή της ΤΚ Ευαγγελισμού, ότι για να εκτελεστούν
απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος
στις 26.03.2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 11:00 έως 14:00.

3. στην περιοχή ΤΑΠΙΑ της ΤΚ ΜΕΘΩΝΗΣ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές
εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 26.03.2021
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 14:00 έως 15:00.

Σάββατο 27 Μαρτίου

Eιδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται:

1. στην ΤΚ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟΥ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 27.03.2021 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από
ώρα 08:00 έως 10:30.

2. Στον οικισμό ΣΕΛΙΤΣΑ στην περιοχή της ΤΚ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ότι για να εκτελεστούν
απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος
στις 27.03.2021 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 11:00 έως 15:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της
διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να
θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.
Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του
δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

ΔΕΔΔΗΕ: Σε αυτές τις περιοχές της Μεσσηνίας θα γίνουν αύριο και το Σάββατο διακοπές ρεύματος
To Top