ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η ΔΑΟΚ Τριφυλίας ενημερώνει ενόψει της έναρξης της συγκομιδής των σταφυλιών

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε Μεσσηνίας ενόψει της έναρξης της συγκομιδής των σταφυλιών ενημερώνει τους αμπελουργούς για τα εξής:
Υποχρεούνται πριν την παράδοση των σταφυλιών τους στις οινοποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις, να υποβάλλουν σε αυτές όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στην δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών.
Οι οινοποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν στα τιμολόγια/ δελτία παραλαβής το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του αμπελοκαλλιεργητή, την ποικιλία αμπέλου των σταφυλιών και τον κωδικό (δεκατριψήφιος) του Αμπελουργικού Μητρώου.
Στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών πρέπει να είναι συμπληρωμένα υποχρεωτικά εκτός των άλλων στοιχείων , η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας των μεταφερόμενων σταφυλιών.
Επίσης σε περίπτωση μεταφοράς μη συσκευασμένων αμπελοοινικών προϊόντων, ο αποστολέας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ του τόπου φόρτωσης για τη μεταφορά αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε Μεσσηνίας, Ελ. Βενιζέλου 29 Κυπαρισσία, τηλ 2761361505

Η ΔΑΟΚ Τριφυλίας ενημερώνει ενόψει της έναρξης της συγκομιδής των σταφυλιών
To Top