ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Διευκρινίσεις εν όψει δακοκτονίας

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, εν’ όψει της επικείμενης έναρξης του προγράμματος δακοκτονίας και σχετικώς με τις διαδικασίες υλοποίησής του, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η εκτέλεση των δολωματικών ψεκασμών καθώς και η παγιδοθεσία γίνεται από εργολάβους οι οποίοι αναδεικνύονται μέσω διενέργειας διαγωνισμών.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΕ Μεσσηνίας ξεκίνησαν το Μάρτιο, αμέσως μετά την έκδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών της απόφασης των κατανεμόμενων ποσών του προϋπολογισμού δακοκτονίας. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών.

Ήδη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν αναδειχθεί οι οριστικοί μειοδότες και οι φάκελοι των διαγωνισμών έχουν αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο. Αναμένεται η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων.

Για επτά τμήματα του Δήμου Πύλου-Νέστορος λόγω μη υπάρξεως αποδεκτών προσφορών, οι εργολάβοι θα αναδειχθούν μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, κατόπιν της ληφθείσας έγκρισης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Για να υπάρξει δυνατότητα εκτέλεσης προσυμβατικού έργου όπως και τις προηγούμενες περιόδους και να αποφευχθούν καθυστερήσεις, έχει ήδη υπάρξει παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να προωθηθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η προμήθεια των φυτοπροστατευτικών δακοκτονίας θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τις ανάγκες του πρώτου γενικού ψεκασμού, υπάρχουν στις αποθήκες της ΔΑΟΚ, τα απαιτούμενα φυτοπροστατευτικά.

Ο προϋπολογισμός των ψεκασμών είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών και επιτρέπει την εκτέλεση τριών ή και τεσσάρων ψεκασμών στο σύνολο της περιοχής.

Μετά την αποστολή της απόφασης για την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού δακοκτονίας την 15η Ιουνίου 2018 από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
Έως την πρόσληψη του προσωπικού οι απαιτούμενες εργασίες δακοκτονίας θα πραγματοποιηθούν από το μόνιμο προσωπικό της ΔΑΟΚ.

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Διευκρινίσεις εν όψει δακοκτονίας
To Top