ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΔΑΟΚ: Διευκρινιστική  εγκύκλιος για τους μελισσοκόμους

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι εκδόθηκε διευκρινιστική  εγκύκλιος που αφορά το Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020 και ειδικότερα στην υλοποίηση των δράσεων α) 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάστασης κυψελών) και  β) 3.2 «Οικονομικής στήριξης της νομαδικής  μελισσοκομίας» με αρ. πρωτ. 217/147961/05-06-2020  (ΑΔΑ: ΩΩΛΥ4653ΠΓ-Τ2Η) .     

Πληροφορίες  στο τηλ. 2721361213 και 2721361214  κ. Μανωλόπουλο Δημήτριο και κ. Πράττη Γεώργιο  και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &   Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μεσσηνίας

ΔΑΟΚ: Διευκρινιστική  εγκύκλιος για τους μελισσοκόμους
To Top