ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δακοκτονία στη Μεσσηνία στις 24 και 26 Αυγούστου

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός δακοκτονίας

• το Σάββατο 24/08/2019 στις κοινότητες: Κουρτάκι, Πηγές, Μερόπη, Δάρας, Κεντρικό, Μάλτα, Μαντζάρι
• τη Δευτέρα 26/08/2019 στις κοινότητες: Ανθούσα, Κουρτάκι και Δάρας.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να παρακολουθούν τους ψεκασμούς στους ελαιώνες τους και όσοι έχουν κτήματα περιφραγμένα να τα ανοίξουν.
Υπενθυμίζεται στους βιοκαλλιεργητές να επισημάνουν τα κτήματά τους περιμετρικά, ώστε να είναι διακριτά κατά τον ψεκασμό.

Δακοκτονία στη Μεσσηνία στις 24 και 26 Αυγούστου
To Top