ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δακοκτονία: Οι ψεκασμοί της Παρασκευής

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι:

Την Παρασκευή 15/09/2017 θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί δακοκτονίας στις Τοπικές Κοινότητες:
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΑΝΔΑΝΙΑΣ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΦΙΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΜΑΝΕΣΗ, ΔΡΑΪΝΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΡΑΧΗΣ και ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Παρακαλούνται οι παραγωγοί να παρακολουθούν τους ψεκασμούς στους ελαιώνες τους και όσοι έχουν κτήματα περιφραγμένα να τα ανοίξουν.
Υπενθυμίζουμε στους βιοκαλλιεργητές , να επισημάνουν τα κτήματά τους περιμετρικά ώστε
να είναι διακριτά κατά τον ψεκασμό.

Δακοκτονία: Οι ψεκασμοί της Παρασκευής
To Top