Τροφή για σκέψη

Compact για τα στραγγίδια στη Μαραθόλακκα

Ειδικό compact για τα στραγγίδια αγοράσθηκε από το Δήμο και θα χρησιμοποιηθεί στη Μαραθόλακκα. Μέχρι τώρα, τα στραγγίδια συγκεντρώνονταν σε απλή δεξαμενή, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

Compact για τα στραγγίδια στη Μαραθόλακκα
To Top