Επιχειρείν

C.L.Cleaning Group: Καθαριότητα με Βεβαίωση Τήρησης Μέτρων για τον κορονοϊό

Η εταιρεία C.L.Cleaning Group για τους τακτικούς καθαρισμούς και απολυμάνσεις Ξενοδοχείων, Υπηρεσιών, Οικιών, κλπ, μπορεί να παρέχει Βεβαίωση Τήρησης Μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και διαμονής, και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των μέτρων.
Η Βεβαίωση χορηγήθηκε κατόπιν ελέγχου από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.

C.L.Cleaning Group: Καθαριότητα με Βεβαίωση Τήρησης Μέτρων για τον κορονοϊό
To Top