ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Aυτές είναι οι 10 προτάσεις του Δήμου Καλαμάτας για την Πολιτική Προστασία

Με αφορμή την εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική με τις φονικές πυρκαγιές και τον τραγικό απολογισμό των 94 μέχρι στιγμής νεκρών, ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την Πέμπτη 9 Αυγούστου το βράδυ, το θέμα της πρόληψης και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στον Δήμο Καλαμάτας.

Το θέμα εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας, μέσω του αντιδημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, προκειμένου να διατυπωθούν προτάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό αλλά και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στον Δήμο Καλαμάτας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου:

“Μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, και σε συνέχεια της εθνικής καταστροφής στην Ανατολική Αττική από την πυρκαγιά, εγκρίθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις για θέματα Πολιτικής Προστασίας:

1. Επικεφαλής στις διαδικασίες – ενέργειες για την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών ή και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι ο Διοικητής της ΠΥ Νομού, με εκχώρηση κάθε αρμοδιότητας συντονισμού και τελικής απόφασης.
Συλλογικά όργανα και υπηρεσίες (Περιφέρεια, Δήμος, Αστυνομία, Δασαρχείο, Εθελοντές κ.λπ.) να έχουν θεσμικά κατοχυρωμένες και διακριτές αρμοδιότητες, στην κατεύθυνση της επικούρησης του Διοικητή της ΠΥ.

2. Απαιτείται να γίνει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΠΥ και γενικά των μέσων πυρόσβεσης αλλά και επικοινωνίας και επιπλέον η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία.

3. Επιβάλλεται η αξιοκρατία στην επιλογή του προσωπικού, ιδιαίτερα του Διοικητή της ΠΥ κάθε Νομού. Επίσης, η αναβάθμιση των σχολών της ΠΥ και η ένταξή τους στο σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν κρίσιμο και αναγκαίο στοιχείο αποτελεσματικότητας, μαζί με τη λειτουργία ενιαίου κέντρου διαχείρισης αγροτικών και δασικών πυρκαγιών.

4. Οργάνωση και ουσιαστική ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος, με μέσα πυρόσβεσης, οχήματα, στέγαση, κάλυψη λειτουργικών εξόδων και εξόδων κίνησης, εκπαίδευσης κ.λπ. κατά τα πρότυπα προηγμένων χωρών και ιδιαίτερα της Πορτογαλίας.

5. Ελεγχόμενη βόσκηση σε δασικές περιοχές, με στόχο τον «καθαρισμό» των δασών.

6. Αποκατάσταση και ενίσχυση των δασών με κυπαρίσσια, βελανιδιές, καστανιές, πλατάνια και επιπλέον πλήρης αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των δασικών φυτωρίων.

7. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από δυνάμεις του Στρατού, πρώτα σε επίπεδο πρόληψης με συγκρότηση φυλακίων σε δασικές περιοχές, ενισχυμένη παρουσία του Στρατού σε κρίσιμες οικολογικά περιοχές και στη συνέχεια σε επίπεδο καταστολής.

8. Άμεσα πρέπει να υπάρξει πολεοδομικός εκσυγχρονισμός, με την προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (δάση, ρέματα, παραλίες κ.λπ.) και απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης.

9. Θεσμοθέτηση 5ωρης εκπαίδευσης σε ετήσια βάση και σε κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο την Πολιτική Προστασία. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα στελέχη στην Πολιτική Προστασία.

10. Κάθε Δήμος έχει υποχρέωση οργάνωσης Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, με μέσα (οχήματα, επικοινωνία κ.λπ.), έλεγχο δεξαμενών και κρουνών πυρόσβεσης, ύπαρξη χώρων συγκέντρωσης πολιτών σε έκτακτες ανάγκες, διάθεση όλων των μέσων στην ΠΥ, όταν αυτό ζητείται, συμβολή στην ενίσχυση των εθελοντών, πρόσληψη δημοτικών πυροσβεστών το καλοκαίρι, ενημέρωση του πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και πρόνοια για περίθαλψη του πληθυσμού κ.λπ.”

Είχαν προηγηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την αντικατάστασή της από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, η οποία θα αποτελεί αυτοτελή δημόσια Υπηρεσία, στα πρότυπα αντίστοιχων υπηρεσιών της Ευρώπης και των ΗΠΑ, και θα υπόκειται ιεραρχικά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αναδιαμορφώνοντας έτσι εκ βάθρων την πολιτική προστασία στη χώρα, για να μην ζήσει ποτέ ξανά η πατρίδα μας ανάλογη εθνική τραγωδία.

Χώροι συνάθροισης κοινού μετά από σεισμό

Με στόχο την ασφαλή παραμονή των πολιτών σε υπαίθριους χώρους μετά από σεισμό, ο Δήμος έχει προσδιορίσει από τους χώρους συνάθροισης – καταφυγής, οι οποίοι έχουν επανελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά τους από επιτροπή μηχανικών της Δνσης Προγραμματισμού το έτος 2016, όπως στον παρακάτω πίνακα.

Διαβάστε και αυτό:

Τσίπρας: Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών με «προίκα» 500 εκατ. ευρώ

Aυτές είναι οι 10 προτάσεις του Δήμου Καλαμάτας για την Πολιτική Προστασία
To Top