ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασφαλτοστρώσεις σε βιομηχανικές μονάδες και γεωργικές περιοχές της Καλαμάτας

Σημαντικές ααφαλτοστρώσεις, για την εξυπηρέτηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και της αγροτικής οικονομίας, πραγματοποιήθηκαν μέσω του έργου «Βελτίωση οδοποιΐας για πρόσβαση στις βιομηχανικές μονάδες και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, ανάδοχος του έργου ήταν ο Ευστάθιος Τζικάκης, που προσέφερε έκπτωση 60,10%, όσον αφορά σε έργο προϋπολογισμού 500.000 ευρώ με το ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (η παρέμβαση αυτή ανήκει στη 2η ομάδα έργων, που χρηματοδοτήθηκε από το υπόλοιπο των εκπτώσεων της 1ης σειράς έργων).

Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν επί μεγάλου μήκους δρόμων, νότια της εθνικής οδού Ασπροχώματος – Μεσσήνης, όπου είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες, αλλά και βόρεια του άξονα αυτού, καθώς και στη Σπερχογεία, στο Πλατύ και στον Άρι.

Ασφαλτοστρώσεις σε βιομηχανικές μονάδες και γεωργικές περιοχές της Καλαμάτας
To Top