Τροφή για σκέψη

Απαγορεύεται στο εξής η είσοδος ΙΧ στον χώρο των Δημοτικών Συνεργείων

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ

“Η Δημοτική Αρχή, εξετάζοντας – σε συνεργασία με την Υπηρεσία – τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Συνεργείων παρά τον Νέδοντα, διαπίστωσε τα εξής:
Έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός και το είδος των υπηρεσιακών οχημάτων που φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο χώρο (απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα, ελαφρά οχήματα, πυροσβεστικά, λεωφορεία, press containers με τους τράκτορές τους κ.λπ. οχήματα και εξοπλισμός). Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση οχημάτων απαιτεί ελευθερία χώρων για την κίνησή τους με ασφάλεια, τόσο για τη στάθμευσή τους όσο και για την είσοδό τους στο συνεργείο επισκευών και συντήρησης, στο πλυντήριό τους κ.λπ.

•Πέραν του κύριου ζητούμενου, που είναι η κατοχύρωση της ασφαλούς λειτουργίας του χώρου για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων, σημαντικό ζητούμενο αποτελεί, επίσης, η διαφύλαξή του από απώλειες εξοπλισμού κ.λπ. αποθηκευμένων αντικειμένων, που, δυστυχώς, διαπιστώνονται, κατά διαστήματα και οι οποίες προφανώς διευκολύνονται με την είσοδο ΙΧ οχημάτων στον χώρο.
Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της Υπηρεσίας, ο Δήμαρχος – με Απόφασή του – ενέκρινε την απαγόρευση εισόδου ΙΧ οχημάτων εντός του χώρου των Δημοτικών Συνεργείων.
Η Απόφαση αυτή απεστάλη σε όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου για την πιστή εφαρμογή της και αναρτήθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Συνεργείων για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση.

Απαγορεύεται στο εξής η είσοδος ΙΧ στον χώρο των Δημοτικών Συνεργείων
To Top