ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Αδαμόπουλος Αναπληρωτής Δημάρχου

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΙΚΑ

Με Απόφασή του (51/2018), ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας αναθέτει την αναπλήρωσή του στον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Αδαμόπουλο, από 1.3.2018 έως 31.8.2018.
Ο κ. Αδαμόπουλος εδώ κι έναν χρόνο είναι Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών & Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και διαδέχεται την Παναγιώτα Ντίντα στην αναπλήρωση του Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Αδαμόπουλος Αναπληρωτής Δημάρχου
To Top