ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10ο Περιφερειακό Συνέδριο:| Παιδεία, Έρευνα και Οικονομία της Γνώσης

2η Παράλληλη Απογευματινή Συνεδρία

Παιδεία, Έρευνα και Οικονομία της Γνώσης

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Ομιλητές:
– Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου
– Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Δημήτρης Μπαξεβανάκης
– Γ.Γ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Γιώργος Αγγελόπουλος

Παρεμβάσεις Προσκεκλημένων.

Συντονιστές:

– Αντιπεριφερειάρχης Έρευνας, Τεχνολογίας, Ενέργειας, Βιομηχανίας και
Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας, Περικλής Μαντάς
– Συντονιστής Έργων και Αποτελεσματικότητας Αρκαδίας, Ιωάννης Κατσίρης

To Top