ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί πολίτες”: Να οριστεί η Καλαμάτα ως έδρα του Διαστημικού Οργανισμού

Πρόταση ψηφίσματος από τη δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες» προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για ορισμό της Καλαμάτας ως έδρας της υπό ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός»

"Στη Βουλή συζητείται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης , «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις».
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων, τη σύσταση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαστημικών Αντικειμένων και την ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού.
Πιο συγκεκριμένα: Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» (ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.) η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Η διάρκεια του Οργανισμού ορίζεται στα τριάντα (30) έτη με δυνατότητα παράτασης. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, με απόφαση δε του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να οριστεί ως έδρα άλλος Δήμος της χώρας.

Προτείνουμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την υιοθέτηση του ακόλουθου ψηφίσματος:
Η τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας και ο Δήμος της Καλαμάτας δείχνει διαρκώς το έντονο ενδιαφέρον του στην ανάδειξη της σημασίας που έχει για την χώρα ο τομέας της αεροδιαστημικής στις επερχόμενες τεχνολογικές εφαρμογές ειδικά στην Γεωργία, την διάχυση των εφαρμογών της αεροδιαστημικής στο ευρύτερο κοινό, και την Άμυνα .

Ήδη εδώ και αρκετό καιρό ,οι δημότες της Καλαμάτας, το Εμπορικό Επιμελητήριο και τοπικοί φορείς ζητούν να φιλοξενηθεί στην περιοχή μας ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» δηλώνοντας ότι θα παρέχουν την απαραίτητη συνδρομή για την ευδοκίμηση του εγχειρήματος διατυπώνοντας μάλιστα αυτές τις θέσεις τους κατά την επίσκεψη του αρμοδίου υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στην πόλη μας. Επίσης αρκετές φορές έχουν οργανωθεί παρουσιάσεις, ενημερώσεις, δημοσιεύματα στις τοπικές ημερίδες, ημερίδες από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ενημέρωση τοπικών φορέων, Δήμων της περιοχής για την επίτευξη αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής και αποκεντρωμένης πολιτικής που απαιτείται για αυτό.

Το δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας θεωρώντας:

1) την τοπική συμμετοχή και στήριξη από ένα σημαντικό αστικό Κέντρο της περιφέρειας , όπως είναι η Καλαμάτα, ως σημαντικό παράγοντα για την θετική και γρήγορη ανάπτυξη του Εθνικού Διαστημικού φορέα με αναγκαίες διευκολύνσεις από τους τοπικούς φορείς.

2) την ύπαρξη διαθέσιμων υποδομών στη Μεσσηνία σε συνδυασμό με την γρήγορη και ασφαλή μετάβαση στην Αθήνα

3) ότι θα δημιουργηθούν συνθήκες για να εμπλακεί τεχνολογικά η Περιφέρεια της πατρίδας μας.

4) ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης για συνεργατικές διεθνείς συμπράξεις με οργανισμούς και εταιρείες από άλλες χώρες, σε περιοχή που υπάρχει χώρος γεωγραφικός, κοινωνικός και αεροδρόμιο που συνδέει την περιοχή με σημαντικές περιοχές στην Ευρώπη που αναπτύσσονται ανάλογες δράσεις και όπου υπάρχει το αναπτυξιακό δυναμικό.

5) ότι βασίζεται στα πρότυπα οργάνωσης όλων των άλλων σημαντικών Ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών

Ζητά να συγκεκριμενοποιηθεί ως έδρα της «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.» η Μεσσηνία και ο Δήμος Καλαμάτας .

“Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί πολίτες”: Να οριστεί η Καλαμάτα ως έδρα του Διαστημικού Οργανισμού
To Top