ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας: Δύο νέες δράσεις για το τοπικό πρόγραμμα “Μεσσηνία 2020”

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή ΑΕ Ο.Τ.Α. στα πλαίσια του μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα, του τοπικού προγράμματος «Μεσσηνία 2020», πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 ενημερωτική εκδήλωση στα γραφεία της εταιρείας.
Η ενημέρωση έγινε εν όψει της έκδοσης της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για δράσεις δημοσίου χαρακτήρα η οποία αναμένεται να γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των δυνητικών δικαιούχων των δράσεων οι οποίες πρόκειται άμεσα να προκηρυχθούν εκπρόσωποι των ΟΤΑ, υπηρεσιακά στελέχη αυτών καθώς και εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και λοιπών νομικών προσώπων.
Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι όλων των Δήμων της Μεσσηνίας, ενώ παρευρέθησαν οι Δήμαρχοι Τριφυλίας κ. Παν. Κατσίβελας, Πύλου- Νέστορος κ. Δημ. Καφαντάρης καθώς και η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας αρμόδια για θέματα προγραμματισμού κ. Παν. Ντίντα.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας Γιάννης Αργυράκης αφού καλωσόρισε τους παριστάμενους τόνισε την ανάγκη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που δίνονται μέσα από το τοπικό πρόγραμμα και αφορούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα ενώ πρόσθεσε, ότι οι Δήμοι πρέπει να προετοιμαστούν ώστε να υποβάλουν ώριμες προτάσεις.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος Αντωνία Μπούζα με τη σειρά της επεσήμανε ότι το νέο πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη της υπαίθρου και υπογράμμισε την ανάγκη τα έργα που θα ενταχθούν και εν συνεχεία, θα υλοποιηθούν να είναι λειτουργικά.
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο συντονιστής του προγράμματος Σπαρτιάνος Ηλίας ο οποίος ανέλυσε τις δύο δράσεις του τοπικού προγράμματος δημοσίου χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα:
τη δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» η οποία αφορά στη:
• Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
• Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)
• Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)
• Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
• Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)
τη δράση 19.2.5: “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» η οποία αφορά στη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Επίσης έγινε παρουσίαση των προϋπολογισμών, των ποσοστών επιχορήγησης, των επιλέξιμων δαπανών και άλλων στοιχείων του προγράμματος.
Ακολούθησε κύκλος ερωτημάτων και απαντήσεων καθώς και κατάθεση απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες που δίνονται στους δικαιούχους μέσω του τοπικού προγράμματος.

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας: Δύο νέες δράσεις για το τοπικό πρόγραμμα “Μεσσηνία 2020”
To Top